Oristone Oy - Orivesi

Liuskekivilouhimo Oristone Oy:n vastuullisuus

Nykypäivän yrityksiltä edellytetään entistä suurempaa vastuullisuutta toiminnastaan, ympäristöstään sekä ekologisuudestaan. Erityisesti kivilouhimoille ja kaivoksille tämä on näytön paikka, sillä kaikenlaisia pieniä ja isompiakin selkkauksia on ollut kautta aikojen.

Kivilouhimon luvat ja -asetukset

Noudatamme toiminnassamme parasta mahdollista käyttökelpoista tekniikkaa, sekä luonnollisesti kaikkia lakeja ja asetuksia kivilouhimoille, ja toimintamme on luvitettu maa-ainesten ottoluvalla sekä ympäristöluvalla. Lupaan on sisällytetty muun muassa lupamääräykset ympäristövahinkojen ehkäisyksi, pölyämisen minimoimiseksi sekä vesistöjen suojelemiseksi. Lisäksi teemme enemmän kuin vaaditaan pitääksemme louhoksemme malliesimerkkinä kuinka kiven louhinnan ei tarvitse rasittaa ympäristöä kohtuuttomasti.

Energia

Valtakunnan verkosta ostamamme sähkö on 100% hiilineutraalia. Lisäksi pääasiallisesti käyttämämme kuljetusyhtiön kuljetukset ovat 100% hiilineutraalia. Kivenmurskauksessa ja louheen siirrossa tarvittavien suurten hetkellisten energiatarpeiden vuoksi kaikkea toimintaa ei kuitenkaan toistaiseksi voida suorittaa ilman fossiilista energiaa. Kompensoimme kuitenkin omaa toimintaamme kasvattamalla erityisesti nuorta kasvatusmetsää louhintatoiminnan ohessa toimien hiilinieluna, joten käytännössä koko toimintamme on täysin hiilineutraalia!

Liuskekiven louhinnasta suurin osa on kuitenkin käsityötä, joten pääasiassa missä tahansa näkemäsi liuskekivet ovat suurilta osin kotimaisella kaurapuurolla ja ruisleivällä tuotettua!

Vesistönsuojelu

Seuraamme louhimon hulevesiä säännöllisesti ja teetämme vesitutkimukset akkreditoidussa laboratoriossa (nykyisellään Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys KVVY). Näytteenoton hoitaa yritykseen sitoutumaton ulkopuolinen näytteenottaja. Louhimon vesienkäsittely on hoidettu kierrättämällä vettä saostusaltaiden kautta, jotta kivistä irtoava hienoaines jää itse louhimolle ja käytetään hyödyksi paikan päällä. Vielä ennen purkuojaan johtamista on rakennettu saostusaltaat varmuuden varalta. Yrittäjillä itselläänkin on mökki saman järven rannassa johon louhimon purkuvesi johtaa. Tämä kertonee omaa tarinaansa siitä kuinka vakuuttuneita olemme toimintamme vastuullisuudesta, kukapa sitä omaa kaivoaan pilaisi...

Louhinta ja räjähteet

Liuskekivi louhitaan erittäin ekologisesti muihin kiviin verraten. Kaikki kivi täytyy tietysti saada mahdollisimman ehjänä irti, joten räjähdeainemäärä on aina mahdollisimman pieni. Käytämme vain patrunoituja emulsioräjähteitä, jotka eivät liukene veteen. Räjäytyksissä käytämme räjäytysmattoja estämään ympäristöön sinkoutuvat kivet. Lisäksi tarkistamme alueen vähintään 300m alueelta ja tarvittaessa suljemme myös louhimon liittymän esim. kuormaajalla, jotta räjäytyksestä ei ole vaaraa sivullisille. Kaikki toimintamme on tietysti myös vakuutettua jos jotain joskus sattuisi.

Hyötysuhde

Omassa louhostoiminnassamme hyötysuhde on täysi 100%! Jokainen pienikin kivirippunen siis käytetään hyödyksi, eikä ns. hukka- tai sivukiveä synny lainkaan. Pienemmistä kivistä seulotaan liuskekivikatetta, liuskeiksi halkeamattomia jatkojalostetaan esim. sahaamalla, murtamalla ja murskaamalla, ja hienoksi menevä kiviaines hyödynnetään esimerkiksi pihatiepinnoitteena tai kivituhkana liuskekivien asennuspediksi.


| Liuskekivilouhimo Oristone Oy - Oriveden Kivi | Yliskyläntie 304, 35100 Orivesi AS | 0400 735 794 |